Nxënesit që kane kryer mesim-besimin islam, gjegjesisht HATME ne Qendren Islame shqiptare Lu, Ow, Nw, në periudhën kohore prej 2004 deri 2009

Ato jane 6 gjenerata

 

Gjenerata e Pare:

1. FADLAN SAITI - TETOVË

2. MEVLAN SAITI - TETOVË

3. DANUSH AMETI -FERIZAJ

4. DAUT DAUTI -SHKUP

5. MITAT MUSTAFA -PRIZREN

6. JAKUP MUSTAFA -PRIZREN

7. HYSNI GURGUROVCI - FERIZAJ

8. MEJDI GURGUROVCI - FERIZAJ

(HATMEN E KANË KRYER: 09.05.2004)

 

Gjenerata e Dytë:

1. ADMIR DESTANI -BUJANOVC

2. XHELIL XHELILI -KËRCOVË

3. QLIRIM SALIHU -PRESHEVË

4. ELVEDIN SAITI -TETOVË

5. MEVLUDIN SAITI -TETOVË

6. HABIBE SULEJMANI -KËRCOVË

7. ZENEL BERISHA -LLAP

8. MENSUR GURGUROVCI -FERIZAJ

9. LEUTRIME XHELILI -KËRCOVË

10. ARBEN GURGUROVCI -FERIZAJ

11. SELAJDIN LOKU -KACANIK

12. NDERIM LOKU -KACANIK

13. BUJAR LOKU -KACANIK

14. MENSUR LOKU -KACANIK

15. SELAMI MATOSHI -KAMENICË

(HATMEN E KANË KRYER: 15.05.2005)

 

Gjenerata e Tretë:

1. REFIK HUSEINI -GOSTIVAR

2. BERAT KRASNIQI -

3. VJOLLCA KRASNIQI -

4. DRITA SULEJMANI -KËRCOVË

5. AJSHE ALIU -KËRCOVË

(HATMEN E KANË KRYER: 02.05.2006)

 

Gjenerata e Katërt:

1. AMIR SADIKU -KUMANOVË

2. AMIR QAZIMI -TETOVË

3. ARDITA SADIKU -GOSTIVAR

4. BESART SADIKU -GOSTIVAR

5. RAMADAN MATOSHI -KAMENICË

6. BLERIM XHELILI -TETOVË

(HATMEN E KANË KRYER: 11.05.2008)

 

Gjenerata e pestë:

1. GËZIM GURGUROVCI -FERIZAJ

2. LIRIDONA GURGUROVCI -FERIZAJ

3. MEJREME HURUGLICA -GJILAN

(HATMEN E KANË KRYER: 31.05.2009)

 

Gjenerata e Gjashtë:

1. ZEJD SADIKU -KUMANOVË

2. MEMET DESTANI -BUJANOVC

3. MERSIJE SABEDINI -GJILAN

4. FATIME SABEDINI -GJILAN

5. FJOLLA HURUGLICA -GJILAN

6. MIRLINDA HURUGLICA -GJILAN

(HATMEN E KANË KRYER: 20.12.2009)

 

Gjenerata e shtatë:

ALMA SABEDINI

GENTIANA SELMANAJ

ANIDA MEMEDI

ARMEND MUSTAFAI

BEKIM GJINOLLI

MISAD MUSTAFA

MUSTAFË LIKA

BESNIK MORINA

AHMET RAHMANI

ADELINA MORINA

(HATMEN E KANË KRYER: 29.05.2011)


Gjenerata e tetë

ASAF KRYEZIU

AMINA KRYEZIU

AID KRYEZIU

LEJLA SADIKU


Gjenerata e nëntë:

IDRIZ SHEHU

DRILON REÇI

ALUSH SALIHU

EDITA HURUGLICA


Gjenerata e dhjetë:

EGZONA BALLAZHI

EGZON BALLAZHI

ALBULENA SULEJMANI

ALBIONA MIFTARI

ALBIN MIFTARI

(HATMEN E KANË KRYER: 24.05.2015)