Pesë shtyllat

Pesë „shtyllat“ (arabisht: اركان arkān) e fesë islame janë detyra themelore që ka për detyrë t'i përmbushë çdo mysliman:

 

  1. Shehadeti - Dekalrimi i se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe se Muhammedi është i dërguari i tij.
  2. Namazi - Të falurit pesë herë në ditë në kohë të caktuara.
  3. Agjërimi - Agjërim dhe vetë-kontrolli gjatë muajit të bekuar të Ramazanit
  4. Zekati - Dhurimi i 2.5% i fitimeve të varfërve dhe nevojëtarve.
  5. Haxhi - Pelegrinazhi për në Mekë së paku një herë në jetë nësë ka mundësi.