namazi

namazi · 21. März 2018
Nga data 25.03.2018, Namazet do të falen sipas takvimit. Kohët e Namazit 25. Mars 2018 (Xhamia Drita) Sabahu 06:49 Lindja 07:19 Dreka 13:33 Ikindia 17:01 Akshami 19:52 Jacia 21:22