Artikel mit dem Tag "Kuran"01. April 2016
Allahu në Kur’an thotë: "Pamëdyshje trillojnë gënjeshtra vetëm ata që nuk u besojnë argumenteve të Allahut, e ata janë gënjeshtarë.” (Nahl, 105). Allahu, poashtu thotë: ”Allahu nuk e udhëzon në rrugë të drejtë atë që e tepron me gënjeshtra.” (Gafir, 28). Muhammedi, alejhi salatu ue selam, ka thënë: ”Cilësitë e dyftyrëshit janë tri: kur flet gënjen, kur premton nuk e zbaton premtimin dhe kur i besohet tradhëton.” (Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi)....
25. März 2016
Festë e javës e festë e shpirtit! Namazi i xhumasë është farz-obligim për çdo musliman, i mençur, moshërritur, i lirë dhe vendas (jo udhëtar). All-llahu xhele shanuhu thotë: “O ju që keni besuar, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xhuma, nxitoni me zell për aty ku përmendet All-llahu (dëgjojeni hutben, faleni namazin), dhe lëreni tregtinë (dhe çdo punë tjetër). Kjo është shumë më e dobishme për ju, veç sikur ta dinit!” (El-Xhumua, 9) Transmetohet se...
29. Februar 2016
"S'ka dyshim, shpifësit dhe gënjeshtarët nuk kanë shpëtim." (Kur'an - 6:21)
10. Januar 2016
Das Gleichnis derjenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben, ist das eines Saatkorns, das sieben Ähren wachsen lässt, (und) in jeder Ähre hundert Körner. Allah vervielfacht, wem Er will. Und Allah ist Allumfassend und Allwissend. Al-Baqara 2:61