Artikel mit dem Tag "Hadith"19. Mai 2016
05. Mai 2016
Xhumaja është një ditë e shenjtë dhe festë për çdo musliman. Transmetohet nga Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Dita më e mirë në të cilën ka lindur dielli është dita e xhumasë. Në këtë ditë është krijuar Ademi (alejhi selam), në këtë ditë është futur në xhenet, në këtë ditë është nxjerrë nga xhenneti dhe nuk do të bëhet kiameti vetëm se në këtë ditë.” Muslimi.
01. Mai 2016
03. April 2016
01. April 2016
Allahu në Kur’an thotë: "Pamëdyshje trillojnë gënjeshtra vetëm ata që nuk u besojnë argumenteve të Allahut, e ata janë gënjeshtarë.” (Nahl, 105). Allahu, poashtu thotë: ”Allahu nuk e udhëzon në rrugë të drejtë atë që e tepron me gënjeshtra.” (Gafir, 28). Muhammedi, alejhi salatu ue selam, ka thënë: ”Cilësitë e dyftyrëshit janë tri: kur flet gënjen, kur premton nuk e zbaton premtimin dhe kur i besohet tradhëton.” (Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi)....
26. März 2016
25. März 2016
Festë e javës e festë e shpirtit! Namazi i xhumasë është farz-obligim për çdo musliman, i mençur, moshërritur, i lirë dhe vendas (jo udhëtar). All-llahu xhele shanuhu thotë: “O ju që keni besuar, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xhuma, nxitoni me zell për aty ku përmendet All-llahu (dëgjojeni hutben, faleni namazin), dhe lëreni tregtinë (dhe çdo punë tjetër). Kjo është shumë më e dobishme për ju, veç sikur ta dinit!” (El-Xhumua, 9) Transmetohet se...
24. März 2016
24. Januar 2016
“Ai i cili e ndërton një xhami për hir të Allahut dhe aty do të përmendet Allahu, Allahu do t’ia ndërtojë atij një shtëpi në xhennet.” Muhammed (صلى الله عليه وسلم)
09. Januar 2016
Kush e fal namazin e sabahut, është nën mbrojtjen e All-llahut. Muhammed (صلى الله عليه وسلم)

Mehr anzeigen