Antarsia


Nr. Name Vorname 2018 2019
1 Abdii Nebi      360 CHF 
2 ABDILI KALTRINA      50 CHF   
3 ABDILI Sadet      360 CHF 
4 Abdiu Kani     180 CHF     360 CHF 
5 Abduli Amir     600 CHF     440 CHF 
6 Abduli Fatmir     620 CHF     300 CHF 
7 Abduli Jusuf     250 CHF     200 CHF 
8 Abdullahi Nusret     360 CHF     360 CHF 
9 Ademi Bledar     360 CHF     360 CHF 
10 Ademi Bujar     360 CHF     360 CHF 
11 Ademi Hydaverdi     360 CHF     180 CHF 
12 Ademi Sami     360 CHF     360 CHF 
13 Adili Sevdail      360 CHF 
14 Adiller Kemal    240 CHF   
15 Adiller Orhan     360 CHF     360 CHF 
16 Adiller Özcan    360 CHF   
17 Agushi Merxhan     360 CHF     360 CHF 
18 Ahmeti Zajmi     360 CHF     360 CHF 
19 Ajdini Neim     360 CHF     360 CHF 
20 Ajdini Rasim      360 CHF 
21 Ajdini Rijan    360 CHF   
22 Ajeti Bujar     360 CHF     360 CHF 
23 Ajeti Enver     430 CHF     300 CHF 
24 Ajredini Enver     360 CHF     180 CHF 
25 Ajredini Muhamed      180 CHF 
26 Ajrullahi Sali    360 CHF   
27 Alaj Florim      360 CHF 
28 Alaj Rrustem      360 CHF 
29 Aliji Fadil    360 CHF   
30 Aliji Faton    360 CHF   
31 Alijovski IDRIZ     300 CHF     360 CHF 
32 Alijovski Isamedin     360 CHF     360 CHF 
33 Alijovski Sherif     360 CHF     360 CHF 
34 Alimi Berat     360 CHF     360 CHF 
35 Alioski Idaim     360 CHF     360 CHF 
36 Aliu Ahmet     360 CHF     360 CHF 
37 Aliu Bekim     360 CHF     270 CHF 
38 Aliu Sejdi    360 CHF   
39 Alushaj Shaqir     360 CHF     360 CHF 
40 Ameti Amet     250 CHF     200 CHF 
41 Ameti Danush      300 CHF 
42 Ameti Fadil     360 CHF     360 CHF 
43 Ameti Gazmend     360 CHF     360 CHF 
44 Ameti Gzim      360 CHF 
45 Ameti Shemsedin     360 CHF     360 CHF 
46 Amiti Admir     410 CHF     300 CHF 
47 Arifi Kadri      360 CHF 
48 Arifi Musa     360 CHF     360 CHF 
49 Arifi Ramadan     360 CHF     400 CHF 
50 Arifi Rexhep      360 CHF 
51 Arifi Samir     360 CHF     360 CHF 
52 Arsllani Besar     420 CHF     360 CHF 
53 Arsllani Hamim     420 CHF     360 CHF 
54 Arsllani Nuri     420 CHF     360 CHF 
55 Asani Ajshe      100 CHF 
56 Asani Dzemil     860 CHF     360 CHF 
57 Asani Fadil     360 CHF     360 CHF 
58 Asani Kadir    360 CHF   
59 Asani Safet     400 CHF     360 CHF 
60 Avdiji Gani     360 CHF     360 CHF 
61 Avdiji Hamdi     360 CHF     360 CHF 
62 Avdili Ylber      360 CHF 
63 Avdiu Rafiz    360 CHF   
64 Avdyli Arbër     360 CHF     360 CHF 
65 Avdyli Jeton       50 CHF     360 CHF 
66 Avdyli Naser      180 CHF 
67 Azizi Agon     360 CHF     240 CHF 
68 Azizi Musa     360 CHF     360 CHF 
69 Azizi Sherif     360 CHF     360 CHF 
70 Baftija Kadri     360 CHF     360 CHF 
71 Bajraktari Amir    360 CHF   
72 Bajrami Abedin     360 CHF     360 CHF 
73 Bajrami Fidan     360 CHF     360 CHF 
74 Bajrami Gjilser     360 CHF     360 CHF 
75 Bajrami Mujdin     360 CHF     360 CHF 
76 Bajrami Nijazi     360 CHF     360 CHF 
77 Bajrami Nusret     360 CHF     360 CHF 
78 Bajrami Osman    360 CHF   
79 Ballazhi Bekim     360 CHF     360 CHF 
80 Ballazhi Gzim     360 CHF     360 CHF 
81 Ballazhi Raif     360 CHF     360 CHF 
82 Basha Kadri     460 CHF     360 CHF 
83 Behaj Isa     360 CHF     360 CHF 
84 Bejtulovski Alji     360 CHF     360 CHF 
85 Bejtulovski Sadik     360 CHF     360 CHF 
86 Bekiri Amet     200 CHF     200 CHF 
87 Bekiri Liri     360 CHF     360 CHF 
88 Bekiri Sali     360 CHF     360 CHF 
89 Beqiraj Bajram    360 CHF   
90 Berisha Aqim     360 CHF     360 CHF 
91 Berisha Gani     360 CHF     360 CHF 
92 Berisha Lulzim    360 CHF   
93 Berisha Mumin     360 CHF     360 CHF 
94 Berisha Rrustem    360 CHF   
95 Bicaj Have     360 CHF     360 CHF 
96 Bilalli Asan      360 CHF 
97 Boshtraj Berat     360 CHF     360 CHF 
98 Braha Gani     360 CHF     360 CHF 
99 Buljica Driton     360 CHF     360 CHF 
100 Buljica Faton     360 CHF     300 CHF 
101 Buljica Selvina       50 CHF       50 CHF 
102 Çajljani Musa      360 CHF 
103 Cakolli Ramadan     360 CHF     360 CHF 
104 Curraj Sylë    180 CHF   
105 Demiri Musa     180 CHF     180 CHF 
106 Dernjani Meçail     360 CHF     360 CHF 
107 Destani Admir     205 CHF     185 CHF 
108 Destani Mehmet     180 CHF     360 CHF 
109 Destani Qenan     340 CHF     330 CHF 
110 Dvorani Shemsi     360 CHF     360 CHF 
111 Dzaferi Ferat     360 CHF     360 CHF 
112 Dzambazi Alban     360 CHF     360 CHF 
113 Dzambazi Fehim     180 CHF     180 CHF 
114 Dzambazi Luan     360 CHF     360 CHF 
115 Dzambazi Meriton     200 CHF     200 CHF 
116 Dzambazi Muarem    360 CHF   
117 Dzelili Azir      120 CHF 
118 Dzelili Naim     345 CHF     240 CHF 
119 Dzelili Xhelil     360 CHF     360 CHF 
120 Dzeljilji Abduldzemilj     360 CHF     300 CHF 
121 Ejupi Sadik     360 CHF     360 CHF 
122 Ejupi Xhafer    310 CHF   
123 Elezi Rami     360 CHF     360 CHF 
124 Elezi Valmir     360 CHF     360 CHF 
125 Elezi Vebija      360 CHF 
126 Emini Adnan     360 CHF     360 CHF 
127 Emini Ljirim     360 CHF     360 CHF 
128 Emroski Rahim     360 CHF     360 CHF 
129 Fazliu Abedin    360 CHF   
130 Fazliu Shafi    360 CHF   
131 Fazliu Zaim     180 CHF     180 CHF 
132 Fejzulahi Mubarak     360 CHF     360 CHF 
133 Ferati Raif      360 CHF 
134 Fetahu Neki     240 CHF     180 CHF 
135 Fuga Albin     180 CHF     360 CHF 
136 Gashi Adem     180 CHF     180 CHF 
137 Gashi Ismail     360 CHF     360 CHF 
138 Gashi Leonard/Fjolla    360 CHF   
139 Gashi Rrahim     180 CHF     180 CHF 
140 Gashi Semejdin     180 CHF     360 CHF 
141 Gecaj Haxhi      360 CHF 
142 GmbH Auto Picaso      360 CHF 
143 Gurgurovci Avdi     360 CHF     360 CHF 
144 Gurgurovci Avdullah     360 CHF     360 CHF 
145 Gurgurovci Bujar    320 CHF   
146 Gurgurovci Mejdi     420 CHF     300 CHF 
147 Gurgurovci Mensur     330 CHF     330 CHF 
148 Gurgurovci Qaship     360 CHF     360 CHF 
149 Gurgurovci Salih     420 CHF     360 CHF 
150 Gurgurovci Sejdi     420 CHF     360 CHF 
151 Hajredini Muhamed    360 CHF   
152 Hajrulahi Ilber    360 CHF   
153 Hajrullahu Burim     350 CHF     360 CHF 
154 Hajrullahu Lusha       50 CHF       50 CHF 
155 Halili Aziz      360 CHF 
156 Halili Faik     180 CHF     180 CHF 
157 Halili Shemsedin    360 CHF   
158 Halimi Vejat     360 CHF     360 CHF 
159 Haliti Mirsad     360 CHF     360 CHF 
160 Hasani Amet     360 CHF     360 CHF 
161 Hasani Furkan     360 CHF     360 CHF 
162 Hasani Lulzim      360 CHF 
163 Hashani Valon      150 CHF 
164 Hashmi Anwar     180 CHF     150 CHF 
165 Hazeraj Melihate       70 CHF     360 CHF 
166 Hazeraj Muhamet    100 CHF   
167 Hetemi Adnan     360 CHF     360 CHF 
168 Hetemi Musa    360 CHF   
169 Hoti Faton     360 CHF     360 CHF 
170 Hoti L.       50 CHF       50 CHF 
171 Huruglica Mejreme       50 CHF       50 CHF 
172 Huruglica Nuredin     360 CHF     360 CHF 
173 Huruglica Selami     360 CHF     360 CHF 
174 Hyseni Ymer     360 CHF     360 CHF 
175 Ibrahimi Dzavit     300 CHF     310 CHF 
176 Ibrahimi Fatmir     365 CHF     360 CHF 
177 Ibrahimi Ibrahim     360 CHF     360 CHF 
178 Ibrahimi Shenur     420 CHF     360 CHF 
179 Ibrahimi Sherif    310 CHF   
180 Idrizi Mirvet     360 CHF     360 CHF 
181 Idrizi Ylber     420 CHF     300 CHF 
182 Imeri Azem     360 CHF     360 CHF 
183 Imeri Hysni    310 CHF   
184 Imeri Sherif     360 CHF     360 CHF 
185 Isaki Erkan     360 CHF     360 CHF 
186 Isaku Egzon     360 CHF     360 CHF 
187 Iseni Agim     360 CHF     360 CHF 
188 Iseni Isen    180 CHF   
189 Ismaili Adem     360 CHF     360 CHF 
190 Ismaili Nexhat      360 CHF     360 CHF 
191 Ismaili Osman     180 CHF     180 CHF 
192 Ismaili Ramiz       20 CHF     360 CHF 
193 Ismani Buran    360 CHF   
194 Isufi Qamil    360 CHF   
195 Izairi Raman    360 CHF   
196 Izeri Bekim      360 CHF 
197 Jakupi Afrim     370 CHF     300 CHF 
198 Jakupi Dashmir     360 CHF     360 CHF 
199 Jakupi Enhar     360 CHF     360 CHF 
200 Jakupi Jumni     360 CHF     200 CHF 
201 Jakupi Refet     360 CHF     360 CHF 
202 Jakupi Venhar     360 CHF     360 CHF 
203 Jakupi Zilbehar / Emine     360 CHF     360 CHF 
204 Jakupi Zulfi     360 CHF     300 CHF 
205 Januzi Burim     360 CHF     360 CHF 
206 Jashari Fasli    360 CHF   
207 Jasiqi Adhurim    100 CHF   
208 Jellaj Ismet     360 CHF     360 CHF 
209 Jollaj Remzi     360 CHF     360 CHF 
210 Jusufi Ajetullah    360 CHF   
211 Jusufi Driton     360 CHF     360 CHF 
212 Jusufi Shpendi     360 CHF     360 CHF 
213 Jusufi Zeqirja     360 CHF     360 CHF 
214 Kacija Islam     436 CHF     450 CHF 
215 Kadri Muhamed     360 CHF     360 CHF 
216 Kadriu Afrim     360 CHF     180 CHF 
217 Kadriu Ruzhdi     360 CHF     360 CHF 
218 Kastrati Bujar     360 CHF     360 CHF 
219 Kastrati Faruk     360 CHF     360 CHF 
220 Kastrati Rejhan     360 CHF     360 CHF 
221 Kazazi Ilmi     360 CHF     360 CHF 
222 Keka Selami      360 CHF 
223 Korca Muhamet     360 CHF     360 CHF 
224 Krasniqi Florin     420 CHF     360 CHF 
225 Krasniqi Selim      360 CHF 
226 Kryeziu Aledin     420 CHF     360 CHF 
227 Kryeziu Asaf      360 CHF 
228 Kryeziu Jetmir     400 CHF     500 CHF 
229 Kryeziu Maksut     360 CHF     360 CHF 
230 Kryeziu Nysret     420 CHF     360 CHF 
231 Kuci Avni     470 CHF     350 CHF 
232 Kuci Azem     420 CHF     360 CHF 
233 Kuqi Nderim    360 CHF   
234 Lena Burbuqe      360 CHF 
235 Lika Bashkim     360 CHF     360 CHF 
236 Lika Gafur     360 CHF     360 CHF 
237 Lika Garip     360 CHF     180 CHF 
238 Lika Hajrush     360 CHF     360 CHF 
239 Lika Mustaf     360 CHF     360 CHF 
240 Lika Nijazi     300 CHF     180 CHF 
241 Lika Rafiz     360 CHF     360 CHF 
242 Lika Resul      360 CHF 
243 Ljatifi Ekrem      360 CHF 
244 Loki Nebih    360 CHF   
245 Lubovci Bajram     360 CHF     360 CHF 
246 Lubovci Hasan     260 CHF     270 CHF 
247 Lubovci Mustaf     380 CHF     270 CHF 
248 Luma Imer      360 CHF 
249 Lutfiu Ruhi     360 CHF     360 CHF 
250 Maliqi Halil     435 CHF     360 CHF 
251 Maliqi Nexhat     360 CHF     360 CHF 
252 Mani Donjeta    360 CHF   
253 Medzdi Ibrahim     360 CHF     360 CHF 
254 Mehmedi Avdi     360 CHF     360 CHF 
255 Mehmedi Mehmed     360 CHF     360 CHF 
256 Mehmedi Sheval     360 CHF     360 CHF 
257 Mehmeti Avni      360 CHF 
258 Mehmeti Ljuan     360 CHF     360 CHF 
259 Menga Kazim      150 CHF 
260 Meta Mevlan    420 CHF   
261 Miftari Besnik     360 CHF     180 CHF 
262 Miftari Xhemail     360 CHF     360 CHF 
263 Morina Arben     330 CHF     300 CHF 
264 Morina Basri      360 CHF 
265 Morina Ferid     180 CHF     180 CHF 
266 Morina Ismet     420 CHF     360 CHF 
267 Morina Mehmet      210 CHF 
268 Morina Muharrem      310 CHF 
269 Morina Nehat     360 CHF     360 CHF 
270 Morina Rrustem     360 CHF     360 CHF 
271 Morina Sokol     360 CHF     360 CHF 
272 Morina Taip    360 CHF   
273 Muaremi Lezam     430 CHF     360 CHF 
274 Muaremi Sulejman     360 CHF     360 CHF 
275 Muharemi Jetmir        30 CHF 
276 Muharremaj Sadik     360 CHF     360 CHF 
277 Muharremi Fadil     360 CHF     360 CHF 
278 Murati Bajram      360 CHF     360 CHF 
279 Murati Besnik     360 CHF     360 CHF 
280 Murati Dzevat      360 CHF 
281 Murati Fisnik      360 CHF 
282 Murati Jetmir      360 CHF 
283 Murina Naip     360 CHF     360 CHF 
284 Murina Shaip     360 CHF     360 CHF 
285 Murseli Dashmir     344 CHF     300 CHF 
286 Murseli Fazli     360 CHF     360 CHF 
287 Murseli Hazir    360 CHF   
288 Murseli Iljaz     362 CHF     210 CHF 
289 Musliu Durim     360 CHF     310 CHF 
290 Musliu Xhevdet     180 CHF     180 CHF 
291 Mustafa Jakup     420 CHF     400 CHF 
292 Mustafa Mitat     250 CHF     160 CHF 
293 Mustafa Mustaf     360 CHF     360 CHF 
294 Mustafi Isuf     360 CHF     360 CHF 
295 Mustafi Refik     250 CHF     180 CHF 
296 Neziri Abdyl     360 CHF     360 CHF 
297 Neziri Dzeladin     360 CHF     360 CHF 
298 Neziri Lavdrim      360 CHF 
299 Neziri Lutfi     360 CHF     360 CHF 
300 Nuhi Eshtref     360 CHF     360 CHF 
301 Nuhi Menad     360 CHF     360 CHF 
302 Nuhievski Dzevat     360 CHF     360 CHF 
303 Nuhiji Hashim    360 CHF   
304 Nuredini Jetmir     300 CHF     360 CHF 
305 Osmani Agim     360 CHF     360 CHF 
306 Osmani Gafurr     360 CHF     360 CHF 
307 Osmani Halil     360 CHF     360 CHF 
308 Osmani Rejhan      360 CHF 
309 Pajaziti Bashkim      360 CHF     360 CHF 
310 Pajaziti Dashmir     360 CHF     360 CHF 
311 Pajaziti Imer     360 CHF     360 CHF 
312 Pajaziti Sabri     360 CHF     360 CHF 
313 Pireva Skender    360 CHF   
314 Poqinka Naser     360 CHF     360 CHF 
315 Poqinka Orhan     360 CHF     360 CHF 
316 Qafleshi Nexhat     360 CHF     360 CHF 
317 Qamili Qani     360 CHF     360 CHF 
318 Qamili Zeqirja     360 CHF     360 CHF 
319 Qazimi Amir     180 CHF     180 CHF 
320 Qazimi Mevlude    100 CHF   
321 Qazimi Taxhedin      180 CHF     360 CHF 
322 Qerimi Besim     360 CHF     300 CHF 
323 Rahmani Bekim     360 CHF     360 CHF 
324 Ramadani Avdil     360 CHF     360 CHF 
325 Ramadani Enver     360 CHF     360 CHF 
326 Ramadani Lirim    360 CHF   
327 Ramadani Muhamed     360 CHF     360 CHF 
328 Ramadani Shemsi      180 CHF 
329 Ramizi Avni     360 CHF     360 CHF 
330 Ramizi DARDAN    360 CHF   
331 Rashiti Shpejtim     360 CHF     360 CHF 
332 Recica Enver     220 CHF     180 CHF 
333 Redzepi Izer     360 CHF     360 CHF 
334 Redzepi Mubekir      360 CHF 
335 Redzepi Sulejman     360 CHF     360 CHF 
336 Rexhepi Afrim     360 CHF     360 CHF 
337 Rexhepi Ensar      400 CHF 
338 Rexhepi Enver     360 CHF     360 CHF 
339 Rexhepi Jusuf     400 CHF     360 CHF 
340 Rexhepi Sadik     360 CHF     360 CHF 
341 Robelli Bajram     360 CHF     360 CHF 
342 Robelli Visar     360 CHF     360 CHF 
343 Rudhani Afrim      410 CHF 
344 Sabedini Fehmi     360 CHF     360 CHF 
345 Sabedini Hasan              360 CHF   
346 Sadiki Fadil      360 CHF 
347 Sadiki Refailj     360 CHF     360 CHF 
348 Sadiku Abduljkerim      50 CHF   
349 Sadiku Bajram     360 CHF     360 CHF 
350 Sadiku DARDAN    360 CHF   
351 Sadiku Ruzhdi    300 CHF   
352 Sadiku Selami     360 CHF     360 CHF 
353 Sadiku Xheladin     420 CHF     360 CHF 
354 Safedini Gafur    360 CHF   
355 Sahiti Haki     360 CHF     360 CHF 
356 Sahiti Urhan     360 CHF     360 CHF 
357 Sahiti Vehab     360 CHF     360 CHF 
358 Saiti Ali      360 CHF 
359 Saiti Elvedin     360 CHF     360 CHF 
360 Saiti Fadljan    360 CHF   
361 Saiti Jaumin     360 CHF     360 CHF 
362 Saiti Mevljudin     360 CHF     360 CHF 
363 Saiti Naser     360 CHF     360 CHF 
364 Saiti Sejfullah    360 CHF   
365 Salihi Xhelal     360 CHF     360 CHF 
366 Saliu Mustaf     360 CHF     360 CHF 
367 Saqiri Riza     360 CHF     360 CHF 
368 Sejdini Demir      360 CHF 
369 Selimi Arsim      360 CHF 
370 Selimi Bajram      360 CHF 
371 Selimi Florim     360 CHF     360 CHF 
372 Shabani Braim     175 CHF     180 CHF 
373 Shabani Selajdin     360 CHF     360 CHF 
374 Shakiri Ibrahim      360 CHF 
375 Shakiri Naser     360 CHF     360 CHF 
376 Shala Bajram     360 CHF     360 CHF 
377 Shala Ferat     420 CHF     360 CHF 
378 Shala Feriz     360 CHF     300 CHF 
379 Shala Feta        60 CHF 
380 Shala Letafete     100 CHF       50 CHF 
381 Shala Nexhat     360 CHF     360 CHF 
382 Shehu Abdylaziz     360 CHF     180 CHF 
383 Shehu Ahmet    420 CHF   
384 Shehu Elmaz    360 CHF   
385 Shehu IDRIZ     360 CHF     360 CHF 
386 Shehu Mehmet      360 CHF 
387 Shehu Naser     420 CHF     360 CHF 
388 Shehu Samet     360 CHF     360 CHF 
389 Sherifi Enis      360 CHF 
390 Sherifi Ibrahim      360 CHF 
391 Sherifi Shaban     360 CHF     360 CHF 
392 Shkodra Arsim      360 CHF     360 CHF 
393 Shkodra Ismet     360 CHF     360 CHF 
394 Shkodra Naser     360 CHF     360 CHF 
395 Shkodra Nazim     160 CHF     360 CHF 
396 Sinani Hamdi      360 CHF 
397 Sinani Osman      180 CHF 
398 Sinani Ramadan     325 CHF     300 CHF 
399 Sinani Safet     360 CHF     360 CHF 
400 Sopi Emine     300 CHF     300 CHF 
401 Spahiu Ramadan      360 CHF 
402 Sulejmani Sadet      360 CHF 
403 Sulejmanoski Nevzad    180 CHF   
404 Sulejmanoski Urim      30 CHF   
405 Susuri Labinot     360 CHF     360 CHF 
406 Sylaj Jetulla     360 CHF     360 CHF 
407 Tahiraj Bashkim     360 CHF     360 CHF 
408 Tahiraj Blerim     360 CHF     360 CHF 
409 Tahiraj Gezim      360 CHF 
410 Tahiraj Smajl     180 CHF     180 CHF 
411 Tahiri Enver    180 CHF   
412 Tairi Rafiz      360 CHF 
413 Thaqi Bislim     360 CHF     360 CHF 
414 Thaqi Isen     360 CHF     360 CHF 
415 Ukaj Ajriz    360 CHF   
416 Ukaj Valmir    360 CHF   
417 Uruglica Pajazit     360 CHF     360 CHF 
418 Uruglica Ramadan     360 CHF     360 CHF 
419 Useini Rexhep     250 CHF     250 CHF 
420 Vejseli-Gashi Florim / Valentina    420 CHF   
421 Veliu Limon     360 CHF     360 CHF 
422 Veseli Avni    310 CHF   
423 Veseli Durim    360 CHF   
424 Veseli Gani     360 CHF     360 CHF 
425 Veseli Halit     360 CHF     360 CHF 
426 Veseli Mumin     360 CHF     360 CHF 
427 Veseli Rafet     180 CHF     180 CHF 
428 Veseli Rexhep     360 CHF     360 CHF 
429 Vezaj Salih     360 CHF     360 CHF 
430 Vrangalla Atip     360 CHF     360 CHF 
431 Vrangalla Fejzulla     360 CHF     360 CHF 
432 Vrangalla Feto     360 CHF     360 CHF 
434 Vrangalla Shpëtim     360 CHF     360 CHF 
435 Xhaferi Gjergj      360 CHF 
436 Xhaferi Nagip    360 CHF   
437 Xhumshiti Nevzat     360 CHF     180 CHF 
438 Xhymshiti Musah     360 CHF     360 CHF 
439 Zekiri Orhan     360 CHF     360 CHF 
440 Zenuni Bekim      360 CHF 
441 Zenuni Megjid      360 CHF 
442 Zikollaj Fata        50 CHF 
443 Zuka Skender     300 CHF     360 CHF 
444 Zumberi Burim      360 CHF 
445 Zymeri Bekim    200 CHF