Fitër Bajrami 2018

INFO:

Fitër Bajrami 2018

Vendi:

Weggismattstrasse 9

6004 Luzern

15 qershor, e premte

Namazi i Sabahut: Ora 5:00

Namazi i Bajramit: Ora 6:30

Të nderuar anëtarë të xhamisë, tashmë jemi bashkuar dhe jemi bërë një xhami dhe një xhematë i madhë, përafërsisht 600 anëtarë. 

Dhe mbas fazës së parë dhe më të rëndësishme bashkimit, tash po fillojmë inshallah në ditën e fitr bajramit me aksionin për tubimin e të hollave që ta paguajmë borxhin e mbetur.

Vëllezër një shembull i thjeshtë, nëse participojmë me vetëm nga 1000 fr, borxhi paguhet komplet për një ditë. 

Kontriboni që të jemi shembull, ashtu si u bëm shembull për bashkim.

Kurse sevapin e madh do ta gjejm tek Allahu, atë ditë kur do të dalim para tijë.

Pagesa mund të bëhet në:

- Kesh

- Me çek

- Dhe me rata (mujore)

Me rëndësi shumë të madhe është që ta paguajmë borxhin e xhamisë sa më shpejt.