Mbledhje me xhematë

BISMIL-LAHIRR-RRAHMANIRR-RRAHIM

Es-selamu Alejkum we Rahmetullahi we Berekatuhu

Paqja, Mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju 

N J O F T I M Mbledhje e kryesisë së xhamisë ". DRITA"  

Nën moton ndimo edhe ti Xhamin 

Të nderuar xhematë i xhamisë "DRITA" Ju njoftojmë se kryesia së bashku me xhematin do të mbaj mbledhjen e saj të rregullt me këtë rend dite:  

1. Njoftim mbi bugjetin e xhamisë.  

2. Njoftim mbi numrin i anëtarëve të xhamisë .  

3. Njoftim mbi punimet në objektin e ri që po zhvillohen .  

4. Njoftim mbi shpenzimet në objektin e ri të xhamisë.  

5. Njoftim për projektin e katit dyt.

6. Njoftim për pagesën e Fulit.  

7. Thirrje për mobilizim të grumbullimit të mjeteve për punimet në objektin e xhamisë.  

Ju njoftojmë se pjesëmarrja në mbledhje është e domosdoshme dhe shumë e rëndësishme, andaj ju ftojmë që të merrni pjesë sa më masovikisht në mbledhje. Mbledhja do të mbahet më: 10 Shtator (e diel) 2017 , në lokalin e xhamisë pas faljes së namazit të drekës. Ju faleminderit për mirëkuptim! 

Me rrespekt, Kryesia e xhamisë "DRITA" Zvicër, më: 04.09. 2017