Tribunë: Mendimi pozitiv ndaj njëri tjetrit

TRIBUNË ISLAME ME TEMË
„Mendimi pozitiv ndaj njëri tjetrit“
Ligjërues: Imam Ibrahim Beqiri
e shtunë, 19 Mars 2016 ora: 20:15

TRANSMETIMI I TRIBUNËS BËHET LIVE NË YouTube
 https://youtu.be/BVRr5-428d4

Ju mirëpresim
Xhamia DRITA
Sedelstrasse 7
6020 Emmenbrücke

Kommentar schreiben

Kommentare: 0