Hatme

Furkan Hasani, shembull se si arihet deri te mësimi i leximit te Kur'anit famëlartë. 

 

Me Daten 31. Janar Furkan Hasani 

para prezencës së xhematit, para Imamit të Xhamisë Abdulkerim Ef. Sadiku si komision dhe vleresues beri promovimin e leximit të Kur'anit ( Hatmes) rast i cili ishte shum specifik, ku Furkani leximin e kishte mësuar vetë, me ndihmën e programeve të ndryshme për lexim nga PC, Furkani tregoi rezultat të skelqyeshem në lexim, duke iu përmbajtur rregullave të texhvidit drejteleximit, këtë edhe e vlersoi Imami i Xhamisë Drita Abdulkerim Ef. Sadiku gjat fjalimit të tij reth këtij evenimenti, me një Poezi Fetare u paraqit edhe Ahmet Hasani, së fundi Furkan Hasani do ta fitojë një deftese-diplomë nga xhamia Drita, në shenje të njohjes së tij në kete lëmi.

Kryesia, Imami dhe i gjith Xhemati i dëshiruan sukses Furkan Hasanit në të ardhmen, dhe së fundmi edhe u bë duaja e Hatmes.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0