Hadith

“Ai i cili e ndërton një xhami për hir të Allahut dhe aty do të përmendet Allahu, Allahu do t’ia ndërtojë atij një shtëpi në xhennet.”

Muhammed (صلى الله عليه وسلم)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0